Pagina principala

Adresa: Comuna Amărăştii de Sus, str. Principală nr.  93
Localitatea: Amărăştii de Sus
Judet: Dolj
Tara: Romania
Cod postal: 207025
Telefon: 0251-375311
Fax: 0251-375311
URL:  http://www.comunaamarastiidesus.ro/
Adresa de e-mail: amarastii_de_sus@cjdolj.ro

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Conform H.G. 714 / 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, vă informăm că la nivelul UAT AMARASTII DE SUS s-a constituit REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE.
Proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme la sediul primăriei, – Serviciul de utilități de apă .

INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE GARANTIE-RETURNARE PENTRU AMBALAJELE PRIMARE NEREUTILIZABILE

Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

CUM COLECTAM CORECT DESEURILE

CALENDARUL DE RIDICARE A DESEURILOR PE ANUL 2022